Google+ YouTube

Taryfikator punktów karnych

L.pPrzepis Zasady ogólneKwotaPunkty
1. art. 16 ust. 4 Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu 150 zł 2
2. art. 16 ust. 5 Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem 100 zł 0
3. art. 16 ust. 6 Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem 250 zł 6
4. art. 39 ust. 1 Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy 100 zł 2

5.

art. 45 ust. 2 pkt 5

Przewożenie dziecka w pojeździe:

poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci,

150 zł 6
6. art. 45 ust. 2 pkt 4

Przewożenie dziecka w pojeździe:

w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera

150 zł 4
7. art. 45 ust. 2 pkt 3

Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa

100 zł 1
8. art. 40 ust. 1

Nieużywanie hełmu ochronnego przez kierującego motocyklem lub motorowerem

100 zł 2
9. art. 45 ust. 2 pkt 3 Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających hełmu ochronnego 100 zł 2
10. art. 45 ust. 2 pkt 2 Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem 150 zł 0
11. art. 45 ust. 2 pkt 1 Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem 200 zł 5
12. art. 45 ust. 1 pkt 5 Wjeżdżanie na pas między jezdniami 100 zł 0
13. art. 44 ust. 1 pkt 3 lub ust. 3 Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego 150 zł 0
14. art. 41 Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze 150 zł 0
15. art. 55 ust. 1 Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego 300 zł 0

 

L.pPrzepis Włączanie się do ruchuKwotaPunkty
1. art. 17 ust. 2 Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu 300 zł 5
2. art. 18 ust. 1 Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym 200 zł 0
3. art. 18a ust. 1 Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego 200 zł 6

 

L.pPrzepis Prędkość i hamowanieKwotaPunkty
1. art. 20 albo § 27 lub § 31 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości: do 10 km/h do 50 zł 1
2.   o 11-20 km/h 50 - 100 zł 2
3.   o 21-30 km/h 100 - 200 zł 4
4.   o 31-40 km/h 200 - 300 zł 6

5.

 

o 41-50 km/h

300 - 400 zł 8
6.  

o 51 km/h i więcej

400 - 500 zł 10
7. art. 19 ust. 2 pkt 1

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym

50 - 200 zł 2
8. art. 19 ust. 3

Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi

200 zł 0
9. art. 21 ust. 4 lub art. 63 ust. 2 pkt 4 lub ust. 3 pkt 2 lit. d

Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu

Zgodnie z l.p. 1 - 6 Zgodnie z l.p. 1 - 6

 

L.pPrzepis Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchuKwotaPunkty
1. art. 22 ust. 6 pkt 4 Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić 200 - 400 zł 5
2. art. 22 ust. 6 pkt 1 Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych 200 zł 5
3. art. 22 ust. 5 Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru 200 zł 0
4. art. 22 ust. 2 Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręcaniem 150 zł 0

5.

art. 22 ust. 4

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu

250 zł 5

 

L.pPrzepis Wymijanie, omijanie i cofanieKwotaPunkty
1. art. 26 ust. 3 pkt 2 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 500 zł 10
2. art. 28 ust. 3 pkt 4 Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu 250 zł 0
3. art. 23 ust. 1 pkt 3 Utrudnianie ruchu podczas cofania 50 - 250 zł 5
4. art. 23 ust. 2 Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach 200 zł 0

 

L.pPrzepis WyprzedzanieKwotaPunkty
1. art. 26 ust. 3 pkt 1 Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi 200 zł 10
2. art. 27 ust. 4 Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi 200 zł 10
3. art. 24 ust. 1 pkt 1 Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy: 1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu 250 zł 5
4. art. 24 ust. 1 pkt 2 Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy: 2) kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania 250 zł 5

5.

art. 24 ust. 7 pkt 1

Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

300 zł 5

6.

art. 24 ust. 7 pkt 2

Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi

300 zł 5

7.

art. 24 ust. 7 pkt 3

Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach

300 zł 5
8. art. 28 ust. 3 pkt 3 lub ust. 6 Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi 300 zł 5
9. art. 24 ust. 2 - 5 Wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępu 200 zł 3
10.  art. 24 ust. 6  Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym 350 zł  3
11.  art. 24 ust. 6  Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku usunięcia się jak najbardziej w prawo i - w razie potrzeby - zatrzymania się w celu ułatwienia wyprzedzenia  100 zł 
12.  art. 24 ust. 11 Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym  300 zł 

 

L.pPrzepis Przecinanie się kierunków ruchuKwotaPunkty
1. art. 26 ust. 1 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu 350 zł 8
2. art. 26 ust. 2 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną 350 zł 8
3. art. 26 ust. 4 albo ust. 5 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych odbywa się po tej samej powierzchni 350 zł 0
4. art. 27 ust. 1 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów 350 zł 5

5.

art. 27 ust. 3

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią

350 zł 6

6.

art. 26 ust. 7

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej

 350 zł

7.

art. 28 ust. 4 lub ust. 6

Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe

300 zł 0
8. art. 26 ust. 6 Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku 100 zł 0
9. art. 28 ust. 3 pkt 1 Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone 300 zł 
10.  art. 28 ust. 3 pkt 2 Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 300 zł 
11.  art. 26 ust. 3 pkt 3  Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym  250 zł 
12.  art. 26 ust. 3 pkt 3  Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy 100 zł 
13. art. 25 ust. 4 pkt 1 Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 300 zł 0

 

L.pPrzepis Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrzaKwotaPunkty
1. art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 200 zł 2
2. art. 30 ust. 1 pkt 2 lit. b Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe - to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni 100 zł 0
3. art. 29 ust. 2 pkt 1 Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych 100 zł 0
4. art. 29 ust. 2 pkt 2 Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym 100 zł 0
5. art. 30 ust. 3 Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza 100 zł 2
6. art. 51 ust. 1 Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł od zmierzchu do świtu 200 zł 4

 

L.pPrzepis HolowanieKwotaPunkty
1. art. 31 ust. 1 pkt 3 Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem 250 zł 0
2. art. 31 ust. 1 pkt 6 Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe 250 zł 0
3. art. 31 ust. 2 pkt 2 Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach 250 zł 0
4. art. 31 ust. 2 pkt 2 Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony 250 zł 0
5. art. 31 ust. 2 pkt 3 Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego 250 zł 0
6. art. 31 ust. 2 pkt 3 Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) 250 zł 0
7. art. 31 ust. 1 pkt 2 Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: 1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania 100 zł 0
8. art. 31 ust. 1 pkt 4 Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: 2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym 150 zł 0
9. art. 31 ust. 1 pkt 5 Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: 3) brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego 150 zł 0
10. art. 31 ust. 1 pkt 7 Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: 4) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym 100 zł 0
11. art. 31 ust. 1 pkt 7 Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: 5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania 50 zł 0

 

L.pPrzepis Autostrady i drogi ekspresoweKwotaPunkty
1. art. 22 ust. 6 pkt 2 lub pkt 3 Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej 300 zł 0
2. art. 23 ust. 2 Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej 300 zł 5
3. art. 45 ust. 1 pkt 4 Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone 250 zł 0
4.

art. 49 ust. 3

Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu 300 zł 0
5. art. 49 ust. 3 Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu 300 zł 0
6. art. 50 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej 300 zł 0

 

L.pPrzepis Zatrzymanie i postójKwotaPunkty
1. art. 46 ust. 1 Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu 100 - 300 zł 1
2. art. 47a Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego 100 zł 1
3. art. 49 ust. 1 pkt 1 Zatrzymywanie pojazdu: 1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania 300 zł 1
4. art. 49 ust. 1 pkt 2 Zatrzymywanie pojazdu: 2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi 100 - 300 zł 1
5. art. 49 ust. 1 pkt 3 Zatrzymywanie pojazdu: 3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie 200 zł 1
6. art. 49 ust. 1 pkt 4 Zatrzymywanie pojazdu: 4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię 100 zł 1
7. art. 49 ust. 1 pkt 5 Zatrzymywanie pojazdu: 5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni 100 zł 1
8. art. 49 ust. 1 pkt 6 Zatrzymywanie pojazdu: 6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania 100 zł 1
9. art. 49 ust. 1 pkt 7 Zatrzymywanie pojazdu: 7) przy lewej krawędzi jezdni 100 zł 1
10.  art. 49 ust. 1 pkt 8 Zatrzymywanie pojazdu: 8) na pasie między jezdniami 100 zł 1
11. art. 49 ust. 1 pkt 9 Zatrzymywanie pojazdu: 9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości 100 zł  1
12. art. 49 ust. 1 pkt 10 Zatrzymywanie pojazdu: 10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu 100 zł 1
13. art. 49 ust. 1 pkt 11 Zatrzymywanie pojazdu: 11) na drodze dla rowerów 100 zł 1
14. art. 50 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 2 Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku 150 zł 1
15. art. 47 Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku 100 zł 1
16. art. 46 ust. 2 Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej 100 zł 1
17. art. 46 ust. 3 Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym 150 - 300 zł 1
18. art. 49 ust. 2 pkt 1 Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd 100 zł 1
19. art. 49 ust. 2 pkt 2 Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu 100 zł 1
20. art. 49 ust. 2 pkt 3 Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską 100 zł 1
21. art. 49 ust. 2 pkt 4 Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone 100 zł 1
22. art. 49 ust. 2 pkt 5 Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m 200 - 300 zł 1

 

L.pPrzepis Używanie świateł zewnętrznychKwotaPunkty
1. art. 51 ust. 1 Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu 200 zł 4
2. art. 51 ust. 1 lub 2 Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu 100 zł 2
3. art. 51 ust. 6 Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej 100 zł 0
4.

art. 51 ust. 1 lub ust. 6

Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby 200 zł 2
5. art. 52 ust. 1 lub ust. 2 lub art. 30 ust. 2 Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności 150 - 300 zł 3
6. art. 51 ust. 3 Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami 200 zł 0
7. art. 51 ust. 5 Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych 100 zł 2
8. art. 52 ust. 3 Używanie "szperacza" podczas jazdy 100 zł 0

 

L.pPrzepis Używanie pojazdów w ruchu drogowymKwotaPunkty
1. art. 53 ust. 2 Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym 300 zł 0
2. art. 60 ust. 1 pkt 1 Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim 200 zł 0
3. art. 60 ust. 1 pkt 2 Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych 200 zł 0
4. art. 60 ust. 1 pkt 2 Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne 100 zł 0
5. art. 60 ust. 2 pkt 1 Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu  50 zł 0
6. art. 60 ust. 2 pkt 5 Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi  100 zł 0
7. art. 60 ust. 3 Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem 100 zł 0
8. art. 32 ust. 6 Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe  200 zł 0
9. art. 57 ust. 1 Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez: 1) kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież 200 zł 0
10. art. 57 ust. 3 Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez: 2) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone  50 zł 0
11. art. 57 ust. 2 Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez: 3) kierującego innym pojazdem 200 zł 0
12. art. 58 ust. 1 Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby 200 zł 0
13. art. 58 ust. 2 Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych  200 zł 0
14. art. 54 ust. 1 lub ust. 3 Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych  200 zł 0
15. art. 54 ust. 4 Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego  100 zł 0
16. art. 60 ust. 1 pkt 3 Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic  50 zł 0
17. art. 60 ust. 2 pkt 2 Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem  do 300 zł 0
18. art. 59 ust. 2 Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji  100 zł 0
19. art. 60 ust. 1 pkt 4 Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany  100 zł 0
20. art. 60 ust. 2 pkt 3 Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym  100 zł 0

 

L.pPrzepis Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczepKwotaPunkty
1. art. 61 ust. 2 pkt 4 Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne 200 zł 0
2. art. 61 ust. 2 pkt 4 Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony 100 zł 0
3. art. 61 ust. 8 w zw. z ust. 9 Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób 150 zł 0
4.

art. 61 ust. 4

Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy 200 zł 0
5. art. 61 ust. 5 Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich 150 zł 0
6. art. 62 ust. 1 Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego 100 - 300 zł 0

 

L.pPrzepis Przewóz osóbKwotaPunkty
1. art. 63 ust. 1 Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu 100 - 300 zł 0
2. art. 63 ust. 1 Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu 100 zł 0
3. art. 63 ust. 3 Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach 100 zł 0
4.

art. 63 ust. 2

Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy 100 zł 0
5. art. 63 ust. 5 Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy 50 zł 0

 

L.pPrzepis Przepisy o ruchu pieszychKwotaPunkty
1. art. 14 pkt 1 lit. a Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd: 1) na przejściach dla pieszych 50 zł 0
2. art. 14 pkt 1 lit. a Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd: 2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych 100 zł 0
3. art. 14 pkt 1 lit. b Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi 100 zł 0
4.

art. 14 pkt 7

Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni 100 zł 0
5. § 30 lub § 39 w zw. z § 40 Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych 50 zł 0
6. art. 14 pkt 2 Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi: 1) na obszarze zabudowanym 50 zł 0
7. art. 14 pkt 2 Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi: 2) na obszarze niezabudowanym 100 zł 0
8. art. 14 pkt 3 Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 50 zł 0
9. art. 14 pkt 4 Przebieganie przez jezdnię 50 zł 0
10. art. 14 pkt 5 Chodzenie po torowisku 50 zł 0
11. art. 14 pkt 6 Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie 100 zł 0
12. art. 11 ust. 1 Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku-z pobocza 50 zł 0
13. art. 11 ust. 2 Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi 50 zł 0
14. art. 11 ust. 3 Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim 50 zł 0
15. art. 13 Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 50 zł 0
16. art. 45 ust. 1 pkt 4 Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych 50 zł 0
17. art. 11 ust. 4 Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów 50 zł 0

 

L.pPrzepis Przewinienia kierującegoKwotaPunkty
1. art. 87 ust. 1 Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę nie mającą: 1) uprawnień do kierowania pojazdami 500 zł 0
2. art. 87 ust. 1 Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę nie mającą: 2) uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu 300 zł 0
3. art. 87 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 Kierowanie bez uprawnień rowerem lub pojazdem zaprzęgowym 100 zł 0
4.

art. 38

Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów 50 zł za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie więcej niż 250 zł 0

 

L.pPrzepis Inne wykroczeniaKwotaPunkty
1. art. 45 ust. 1 pkt 8 Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego 400 zł 0
2. art. 39 ust. 1 pkt 2 lub 3 Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi 300 zł 0
3. art. 96 § 1 pkt 2 Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień 300 zł 0
4.

art. 66

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd: 1) pojazdu do jazdy na drodze publicznej nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do speł ie ia swojego przeznaczenia

50 - 200 zł 0
5.

art. 71

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd: 2) pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu

50 zł 0
6.

art. 45 ust. 1 pkt 9

Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej

50 - 200 zł 0
7.

art. 45 ust. 1 pkt 10

Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli

100 zł 0
8.

art. 39 ust. 1 pkt 10

Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym

50 zł 0
9.

art. 30

Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości

200 zł 0
10.

art. 30

Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami

200 zł 0
11.

§ 2

Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

200 - 500 zł 0

 

L.pPrzepis Znaki i sygnały drogoweKwotaPunkty
1.     500 zł 0
2.   Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę nie mającą: 2) uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu 300 zł 0
3.   Kierowanie bez uprawnień rowerem lub pojazdem zaprzęgowym 100 zł 0
4.

 

Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów 50 zł 0